SVET POTREBUJE AMAZON, AMPAK V TEM TRENUTKu AMAZON POTREBUJE SVET!

Prve deforestacije so se začele že v sedemdesetih, ko je Brazilski vojaški režim odkril potencialno zlato jamo globoko v Amazonskem pragozdu. 

V 80 TIH SMO SPOZNALI, DA JE POTREBNO ZAUSTAVIT DEFORESTACIJO.

V 80 tih smo spoznali, da je potrebno zaustavit deforestacijo saj nam je Amazonski pragozd nudil:

❖ 20% kisika ter sveže vode

❖ polovica vseh živalhkih ter rastlinskih vrst prebiva v Amazonskem pragozdu

❖ je ekosistem ki ga vsi potrebujemo za preživetje

Drevesa imajo skrite lastnosti, ki igrajo ključno vlogo pri zmanjševanju ravni onesnaženosti. Vzemite na primer ogljikov dioksid (CO2), plin, ki se sprošča iz naravnih in človeških virov. V zadnjih 150 letih so ljudje črpali ogromne količine CO2 v zrak s sežiganjem fosilnih goriv, ​​premoga, nafte in zemeljskega plina – to je glavno gonilo globalnih podnebnih sprememb.

Ogljikov dioksid, rastline odstranijo CO2 iz ozračja in ga absorbirajo za fotosintezo. Kisik, ki se sprosti nazaj v zrak ter ogljik, ki rastlini omogoča rast.

Predstavljajte si, da bi živeli v svetu v katerem bi vsako drevo oddajalo brezžični signal, ter imelo možnost polniti tvoj telefon. Oh… bi sadili drevesa, res škoda, da nam le dajejo zrak, ki ga dihamo vodo, ki je vir našega obstoja in nam hkrati čistijo naše ozračje, skrbijo za dež v sušnih obdobjih seveda pa tudi gostijo življenje samo.

Približno sedemdeset odstotkov živali in rastlin na planetu naseljuje gozd in ga potrebujejo za vzdrževanje svojega življenja. Krčenje gozdov lahko privede do izumrtja nekaterih vrst. Ima tudi neugodne posledice za medicinske raziskave. Drevesa so eden ključnih dejavnikov vodnega kroga. Zajemajo deževnico in proizvajajo vodno paro, ki se sprosti nazaj v zrak. Gozdovi delujejo tudi kot naravni filter, saj očistijo onesnaženje v H2O.  Drevesa držijo tudi tla skupaj s koreninami. Brez njih bodo tla vplivala veter in dež, kar lahko oteži rast vegetacije. (Deževnica lahko na primer izpere hranila in druge organske materiale, ki vplivajo na rodovitnost tal.) Po razrezu je posajenih veliko gojenih pridelkov, kot so kava, soja in palmovo olje. Ta drevesa nimajo koreninskih sistemov, ki bi lahko držali tla, kar bi povzročilo še več erozije. Kakovost življenja: Erozija tal lahko ustvari idealne pogoje za vstop v režo, vodotoke in druge vodne vire. To lahko privede do zmanjšanja kakovosti in je lahko odgovorno za slabo zdravje prebivalstva v bližini.

Z ZAPESTNICO AMAZON JADE posadite 3 drevesa